ตัวเเทนชาวมุสลิมตลาดบ้านแก้ว จังหวัดนนทบุรี มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่

ตัวเเทนชุมชนมุสลิม จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมชมงานบริการวิชาการแก่สังคม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. คุณชาญรงค์ พูนพานิช และคุณประดิษฐ์ ฮีมสุ่น ตัวเเทนชาวมุสลิมตลาดบ้านแก้ว จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมงานบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2557 อาจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว ต้อนรับ ณ ห้องศูนย์การจัดการความรู้ (KM) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในโอกาสนี้อาจารย์สมเกียรติ  ทองแก้ว หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม ได้มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ แด่ตัวเเทนชุมชนมุสลิมตลาดบ้านแก้ว จังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับความร่วมมือกับงานบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยดีตลอดมา

About k2mse