กิจกรรมพัฒนาความรู้ในองค์กร แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2550 - 2552
 
 
 
   : ISO9001:2000 :  สำนักงานการจัดการความรู้     
 
 
กิจกรรมพัฒนาความรู้ในองค์กร แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2550 - 2553
ศูนย์การจัดการความรู้ในองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
 

                        กิจกรรมพัฒนาความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ 2551

                              โครงการพัฒนาอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1

                        กิจกรรมพัฒนาความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ 2552

                              โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการความรู้ การประสานงานในองค์กรของพนักงานและเจ้าหน้าที่

                        กิจกรรมพัฒนาความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ 2553

                              โครงการพัฒนาอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอผลงาาน

 

 

 
 


 
 
 
 
   
 
   
           ถอยกลับสู่หน้าหลัก