ยินดีต้อนรับสู่โฮมเพจของสำนักงานการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (K2MSE)
 
 
หน้าหลักของสำนักงานการจัดการความรู้ เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย  ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์  ปีงบประมาณ เกี่ยวกับ ทะเบียนความรู้ การจัดการความรู้ เกี่ยวกับ คลังความรูู้้ การจัดการความรู้ เกี่ยวกับ ประมวลข่าวประชาสัมพันธ์และประมวลภาพกิจกรรม การจัดการความรู้ เกี่ยวกับ ติดต่อกับสำนักงานการจัดการความรู้
 
   : ISO9001:2000 :  สำนักงานการจัดการความรู้     
 
 
  • โครงการอบรม ปี54
  • เทศกาลและวันสำคัญ
  • ระบบกองประชาสัมพันธ์
  • KM RMUTP BLOG
   โครงการอบรมรม ประจำปีงบประมาณ 2554 งานบริการวิชาการแก่สังคม

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ได้จัดทำโครงการอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่
งานบริการวิชาการแก่สังคม
สามารถแจ้งผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมได้ที่
เว็บไซต์ http://www.k2mse.eng.rmutp.ac.th

วันที่ 26/11/2552    <ลงชื่อเพื่อสมัครอบรม>    <ตารางการอบรม>    

   ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม CATIA Reverse Engineering ( 3D SCANNER )

    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ร่วมมือกับ
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ฺBSID)  
ได้จัดทำ  โครงการอบรม CATIA Reverse Engineering ( 3D SCANNER )
สำหรับครูอาจารย์และบุคคลที่สนใจทั่วไป
เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีด้าน
 Reverse Engineering และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการฝึกปฏิบัติการใช
้เครื่องแสกน 3 มิติ
ครั้งที่ 1 วันที่ 14-18 มิถุนายน 2553
ครั้งที่ 2 วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2553
และครั้งที่ 3 วันที่ 16-20 สิงหาคม 2553 รวมทั้งหมด 3 ครั้ง ดังรายละเอียด
สนใจเข้ารับการอบรม กรุณาติดต่องานบริการวิชาการแก่สังคม โทร 913-2424 ต่อ 181

วันที่ 11/06/2553        <รายละเอียด>

   ประมวลภาพ โครงการ 'การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงาน (Maintenance)'

    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้จัดทำโครงการ'การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงาน
(Maintenance)' ในระหว่าง วันที3-7มีนาคม2553
ไปแล้วนั้น  จึงได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ 
ในด้านการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  ขึ้นมาเพื่อประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ


วันที่ 12/05/2553     <รูปภาพ>    <รูปบุคคลที่ผ่านข้ารับการอบรม>

   ประมวลภาพ โครงการ 'งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น (เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าและก๊าซ)'

   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้จัดทำ โครงการ 'งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น (เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าและก๊าซ)' 
ในระหว่าง วันที่ 8 - 11 มีนาคม 2553  ไปแล้วนั้น  จึงได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ 
ในด้านงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น ขึ้นมาเพื่อประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ

วันที่ 12/05/2553     <รูปภาพ>    <รูปบุคคลที่ผ่านข้ารับการอบรม>

    ประมวลภาพ โครงการ 'การเขียนแบบเบื้องต้น (เขียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2D-3D)'

   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้จัดทำ โครงการ 'การเขียนแบบเบื้องต้น(เขียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2D-3D)' 
ในระหว่าง วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2553 ไปแล้วนั้น  จึงได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ 
ในด้านการเขียนแบบเบื้องต้น ขึ้นมาเพื่อประชาชนที่ชื่นชอบในงานออกแบบ

วันที่ 12/05/2553     <รูปภาพ>    <รูปบุคคลที่ผ่านข้ารับการอบรม>

    ประมวลภาพ โครงการ 'การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ (Technique E-mail & MSN)'

   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้จัดทำ โครงการ 'การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์
(Technique E-mail & MSN)' 
ในระหว่าง วันที่ 24 -25 เมษายน 2553 ไปแล้วนั้น  จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาความรู้  มาเพื่อประชาชนที่ชื่นชอบการส่ง E-mail & MSN

วันที่ 12/05/2553     <รูปภาพ>

    ขอเเสดงความยินดีกับ นายกิตติพงศ์ วานิชธนาคร (บุคลากรและศิษย์เก่า)

    เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 สถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงานภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ
ได้ดำเนิน การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 23  ระดับภาค
ผลการแข่งขันนายกิตติพงศ์วานิชธนาคร  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 49  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  สาขาเว็บดีไซน์
ในรูปแบบของ Web Coding (ประเภท บุคคลทั่วไป) ผู้ชนะเลิศระดับภาค 1 จะได้รับการ
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในระดับชาติ ที่เมืองทองธานี
ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ด้วย

วันที่ 14/10/2552    <เอกสาร>    <ผลการแข่งขัน>    <NewsWeek>    <ภาพแสดงความยินดี>

    ข่าวประกาศ การประชุมการจัดทำเอกสารและงานวิจัยบริการวิชาการแก่สังคม (PM o๗ )

    คณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  ดาวน์โหลด การประชุมการจัดทำเอกสารและงานวิจัยบริการวิชาการ
แก่สังคม (PM o๗ )  สอบถามข้อมูล ได้ที่ ศูนย์การจัดการความรู้
หรือสามารถ
ดาวน์โหลด ข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
 http://www.ird.rmutp.ac.th/news.php

วันที่ 13/10/2552   <เอกสารประชุมการจัดทำเอกสาร> <เอกสารงานวิจัยบริการวิชาการ PM 07>

    เชิญ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. บว./วจ./วบ

    ขอเชิญชวน คณาจารย์และบุคลากร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. บว./วจ./วบ (PMQA)  
ของศูนย์พระนครเหนือ ได้ตั้งแต่บัดนี้  สอบถามข้อมูล ได้ที่ ศูนย์การจัดการความรู้

วันที่ 11/09/2552    <ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>    

    ขอเชิญชวน ส่งโครงการ เพื่อของงบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    ขอเชิญชวน คณาจารย์และบุคลากร  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ส่งโครงการเพื่อของงบประมาณ
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ภายใต้ โครงการของ
คลินิกเทคโนโลยีู้ ศูนย์พระนครเหนือ ตั้งแต่บัดนี้
ถึง 17 กันยายน 2552 ส่งโครงการหรือสอบถามข้อมูล ได้ที่ ศูนย์การจัดการความรู้

วันที่ 07/09/2552    <แบบแฟ้มตัวอย่าง>    <แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ปี53>

    ประมวลภาพ โครงการ 'การพัฒนาอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ'

    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้จัดทำ โครงการ ' การพัฒนาอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ ' 
ในระหว่าง วันที่ 16-18 สิงหาคม 2552 ไปแล้วนั้น  จึงได้จัดโครงการพัฒนา
ความรู้ ในด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

วันที่ 03/09/2552    <รูปภาพ>

    ประมวลภาพ ผลงาน - สิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

    คณบดีและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ได้ไปร่วมงาน ผลงาน-สิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่าง 23-28 สิงหาคม 2552

วันที่ 02/09/2552    <รูปภาพ>

    ประมวลภาพ โครงการต้นกล้าอาชีพ : "การทำมุ้งลวดประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม"

    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้จัดทำ โครงการ หลักสูตร "การทำมุ้งลวดประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม"
ในระหว่าง วันที่ 1 - 29 พฤษภาคม 2552 ไปแล้วนั้น  จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาความรู้  มาเพื่อประชาชนชาวไทยให้มีวิชาชีพไว้ประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ

วันที่ 01/06/2552    <รูปภาพ>    <ผู้อบรมรับใบรับรอง>

    ประมวลภาพโครงการต้นกล้าอาชีพ : "การฝึกพื้นฐาน ช่างอุตสาหกรรม"

    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้จัดทำ โครงการ หลักสูตร "การฝึกพื้นฐาน ช่างอุตสาหกรรม" ในระหว่าง
วันที่ 4 - 29 พฤษภาคม 2552 ไปแล้วนั้น  จึงได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ 
มาเพื่อประชาชนชาวไทยให้มีวิชาชีพไว้ประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ

วันที่ 01/06/2552    <รูปภาพ>    <ผู้อบรมรับใบรับรอง>

   
ทีมสำนักงาน
 
อาจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคมและศูนย์การจัดการความรู้
อาจารย์รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคำ ผู้ช่วยงานคลินิกเทคโนโลยี
อาจารย์ศิริพล ทองอ่่อน ผู้ช่วยงานการจัดการความรู้
อาจารย์ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี ผู้ช่วยงานบริการวิชาการแก่สังคม
นางญาณิศา  คุณประเสริฐ เจ้าหน้าที่ศูนย์งานการจัดการความรู้และผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
นายสมยศ แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่ช่วยงานคลินิกเทคโนโลยี
 
   
สิ่งอำนวยความสะดวก  
 
เครื่องคิดเลข KM ออนไลน์  
วัดความเร็วอินเตอร์เน็ต - Internet Speed Checker  
   
หน่วยงานต่างๆ  
ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทยฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
สภาวิศวกร
การไฟฟ้านครหลวง
คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
ราคาน้ำมัน ข้อมูลจาก ปตท.
 
 
 
ข่าวสารออนไลน์
          ไทยรัฐ
          เดลินิวส์
          ผู้จัดการ
          โพสต์ทูเดย์
          ไทยโพสต์
          คม ชัด ลึก
          ประชาชาติธุรกิจ
          ฐานเศรษฐกิจ
          เส้นทางเศรษฐกิจ
          บางกอกโพส
          แนวหน้า
          สยามรัฐ
          กรุงเทพธุรกิจ
          เนชั่นแชนแนล
          กระแสหุ้น
          บ้านเมือง
          เทเลคอมเจอร์นัล
          เนชั่นสุดสัปดาห์
          ผู้จัดการรายเดือน
          สยามสปอร์ต
 
   
 
เกี่ยวกับการจัดการความรู้  
           ประวัติความเป็นมา
           โครงสร้างของสำนักงาน 
           ทีมงานและบุคลากรของสำนักงาน
           คณะกรรมการบริหาร
           วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ฯลฯ
           การประเมินเป้าหมาย ฯลฯ 
           ทะเบียนความรู้
           คลังความรู้
           กิจกรรมพัฒนาความรู้ในองค์กร
           ข่าวประชาสัมพันธ์
           ภาพกิจกรรม
           สถานที่ตั้งของสำนักงาน
           KM BLOG
           ติดต่อกับสำนักงาน
           เว็บบอร์ด
           COP
           Happy University
             Happy Brain 
             Happy Relax
             Happy Workplace
                 Happy Body

 
   
 
           คณะกรรมการบริหาร
           วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ฯลฯ
           ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
           ข่าวประชาสัมพันธ์
           ภาพกิจกรรม
           แบบรายงานข้อมูล (ก.พ.ร บว./วจ ฯลฯ)
 
   
 
           โครงสร้างของคลินิกเทคโนโลยี
           ภาพกิจกรรม
           แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ปี53
 
   
ระบบสารสนเทศ  
    บทความวิจัย
           สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
         --------------------------------
    E - Learning Online

       สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
           เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
           เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
           การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
           ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
           วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
           ระบบควบคุม
        >>ดูเพิ่มเติม>>
       หมวดภาษาอังกฤษ
           อังกฤษเทคนิค 1
         --------------------------------
    สาระความรู้ออนไลน์
           เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
           เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
           เกี่ยวกับระบบเครื่องกล
           เกี่ยวกับการจัดการความรู้
        >>ดูเพิ่มเติม>>
 
   
เกี่ยวกับราชมงคลพระนคร  
           เกี่ยวกับราชมงคลพระนคร
           ข้อมูล มทร.พระนคร 
           ข้อบังคับ/ระเบียบและประกาศ
           มทร.ทั้ง 9 แห่ง
         --------------------------------
    คณะของราชมงคลพระนคร
           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
           คณะบริหารธุรกิจ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           คณะวิศวกรรมศาสตร์
           คณะศิลปศาสตร์
           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
           คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
           คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
           คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
         --------------------------------
    สำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์
           สำนักงานอธิการบดี
           สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ
           สำนักวิทยบริการ ฯ
           สถาบันวิจัยและพัฒนา
           สำนักงานตรวจสอบภายใน
           คลินิกเทคโนโลยี
           ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ( UBi )
 
   
   
   
   
   
   
       
       
link to URL submission page
จำนวนผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์