82965 [โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเครื่องจักรอัตโนมัติชั้นสูง เพื่อผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม]

About k2mse