ข่าวงานบริการวิชาการแก่สังคม Archive

 • ผลงานการเขียนซอฟเเวร์และหุ่นยนต์ฝีมือผู้เข้าอบรมค่ะ หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นได้เเล้ว

  บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ Arduino

  ผลงานการเขียนซอฟเเวร์และหุ่นยนต์ฝีมือผู้เข้าอบรมค่ะ หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นได้เเล้ว

  Continue Reading...

 • วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ และ อ.รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคำ เข้าสำรวจชุมชนตำบลบ้านกรด ตำบลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำรวจความต้องการชุมชนทำดอกไม้กระดาษจากต้นโสน เพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับตัวแทนชุมชนบ้านกรด

  สำรวจชุมชนทำดอกไม้กระดาษจากต้นโสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ และ อ.รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคำ เข้าสำรวจชุมชนตำบลบ้านกรด ตำบลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำรวจความต้องการชุมชนทำดอกไม้กระดาษจากต้นโสน เพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับตัวแทนชุมชนบ้านกรด

  Continue Reading...

 • หัวหน้าศูนย์การจัดการความรู้(KM) ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการจาก World Bank วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ดร.ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรัพย์ หัวหน้างานศูนย์การจัดการความรู้(KM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านตลาดแก้ว อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ ด้านความรู้ และพัฒนาศักยภาพชุมชน พร้อมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก World Bank ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ณ ห้องเอนกประสงค์ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน อ.เมือง จ.นนทบุรี

  ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ ต้อนรับคณะกรรมการ WORLD BANK

  หัวหน้าศูนย์การจัดการความรู้(KM) ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการจาก World Bank วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ดร.ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรัพย์ หัวหน้างานศูนย์การจัดการความรู้(KM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านตลาดแก้ว อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ ด้านความรู้ และพัฒนาศักยภาพชุมชน พร้อมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก World Bank ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ณ ห้องเอนกประสงค์ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน อ.เมือง จ.นนทบุรี

  Continue Reading...

 • ชุมชนบ้านตลาดแก้ว มีความต้องการรับการสนับสนุนทางด้านการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการพัฒนาเครื่องทำเคบับโดยไม่ใช้แก๊สหรือไฟฟ้าในการให้ความร้อนเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน แต่ใช้ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่งแทน โดยการส่งเสริมชุมชนที่ผลิตถ่านกะลามะพร้าวอยู่แล้วนำมาใช้ประโยชน์ให้อีกชุมชนหนึ่งโดยการสานต่อ ส่งเสริมธุรกิจชุมชนต่อชุมชน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน กับมหาวิทยาลัย    

  โครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องทำเคบับโดยใช้ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง

  ชุมชนบ้านตลาดแก้ว มีความต้องการรับการสนับสนุนทางด้านการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการพัฒนาเครื่องทำเคบับโดยไม่ใช้แก๊สหรือไฟฟ้าในการให้ความร้อนเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน แต่ใช้ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่งแทน โดยการส่งเสริมชุมชนที่ผลิตถ่านกะลามะพร้าวอยู่แล้วนำมาใช้ประโยชน์ให้อีกชุมชนหนึ่งโดยการสานต่อ ส่งเสริมธุรกิจชุมชนต่อชุมชน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน กับมหาวิทยาลัย    

  Continue Reading...

 • ยินดีต้อนรับสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  ยินดีต้อนรับสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ยินดีต้อนรับสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  Continue Reading...