17-18 ธค ไทรงาม_2486 [โครงการสัมมนาการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูปเครื่องกลั่นน้ำส้มสายชู]

About k2mse