กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษเตรียมตัวพิชิต TOEIC

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษแบบเจาะลึกให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสู่สนามสอบ TOEIC ในโครงการการจัดการความรู้ให้กับนึกษาด้านภาษา

 


About k2mse