ตารางกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง CPD

  ตารางกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง(CPD)

 

ตารางกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง(CPD)

รหัสกิจกรรมหัวข้อกิจกรรมวันที่สัมมนารายละเอียดกิจกรรมติดต่อสอบถาม
104-03-3023-00/6107-001การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสร้างระบบพลังงานเเสงอาทิตย์21 ก.ค. 2561คลิกที่นี่คุณเลิศลักษณ์ บัวทอง
02-836-3000 ต่อ 4150
104-03-3023-00/6106-001ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า16 มิ.ย. 2561คลิกที่นี่คุณเลิศลักษณ์ บัวทอง
02-836-3000 ต่อ 4150
301-00-3023-00/6103-001การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 323 มี.ค. 2561www.engcon-rmutp.orgฝ่ายวิชาการและวิจัย
02-836-3000 โทรสาร 02-836-3000 Email : engcon.rmutp@gmail.com

About k2mse