โครงการปรับแต่งและขัดผิวเเม่พิมพ์

ปัจจุบันระบบอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะมีการขยายตัวอย่างมากจึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการออกแบบชิ้นงาน และการผลิต เพื่อลดต้นทุน ลดเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดปัญหาที่จะเกิดกับชิ้นงานและแม่พิมพ์ ลดเวลาและจำนวนครั้งในการลองแม่พิมพ์ ช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ในระบบอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน การปรับแต่งและขัดผิวแม่พิมพ์เพื่อให้ผิวแม่พิมพ์มีความมันเงาซึ่งจะส่งผลให้ผิวของชิ้นงานที่ได้มีความเงาสวยงามอีกทั้งยังทำให้ระบบการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ทำได้ดีด้วย ซึ่งเครื่องจักรไม่สามารถทำได้ ดังนั้นเพื่อช่วยพัฒนายกระดับให้อุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐ และสถานประกอบการ

About k2mse