หัวหน้าศูนย์การจัดการความรู้

นายธวัชชัย ชาติตำนาญ

หัวหน้าศูนย์การจัดการความรู้(KM)

 

About the Author