ศูนย์การจัดการความรู้(KM)

ศูนย์การจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เเขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร 02-913-2424 ต่อ181
เเฟกซ์ 02-913-2424 ต่อ 181

About the Author