โครงการบริการวิชาการบุคลากรเพื่อเพิ่มผลผลิตสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการบริการวิชาการบุคลากรเพื่อเพิ่มผลผลิตสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัท อีโปรเฟสชั่นนัล จำกัด จังหวัดปทุมธานี

 

 

About k2mse