โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเครื่องจักรอัตโนมัติชั้นสูง เพื่อผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเครื่องจักรอัตโนมัติชั้นสูง เพื่อผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักาการทำงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 4 แกน อีกทั้งสามารถใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติในการสร้างชิ้นงานได้อีกด้วย  ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเเมคคาทรอนิกส์ ตึกอุตสาหกรรม

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเครื่องจักรอัตโนมัติชั้นสูง เพื่อผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักาการทำงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 4 แกน อีกทั้งสามารถใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติในการสร้างชิ้นงานได้อีกด้วย  ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเเมคคาทรอนิกส์ ตึกอุตสาหกรรม

About k2mse