คณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้

 

About k2mse