โครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องทำเคบับโดยใช้ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง

ชุมชนบ้านตลาดแก้ว มีความต้องการรับการสนับสนุนทางด้านการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการพัฒนาเครื่องทำเคบับโดยไม่ใช้แก๊สหรือไฟฟ้าในการให้ความร้อนเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน แต่ใช้ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่งแทน โดยการส่งเสริมชุมชนที่ผลิตถ่านกะลามะพร้าวอยู่แล้วนำมาใช้ประโยชน์ให้อีกชุมชนหนึ่งโดยการสานต่อ ส่งเสริมธุรกิจชุมชนต่อชุมชน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน
กับมหาวิทยาลัย

 

 

About k2mse