สำรวจชุมชนทำดอกไม้กระดาษจากต้นโสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ และ อ.รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคำ เข้าสำรวจชุมชนตำบลบ้านกรด ตำบลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำรวจความต้องการชุมชนทำดอกไม้กระดาษจากต้นโสน เพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับตัวแทนชุมชนบ้านกรด

About k2mse