บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ Arduino

ผลงานการเขียนซอฟเเวร์และหุ่นยนต์ฝีมือผู้เข้าอบรมค่ะ หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นได้เเล้ว

About k2mse