สภาวิศวกร เชิญเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสมาชิกให้เข้ารับการอบรมผ่านองค์กรเเม่ข่ายฯ ประจำปี 2564

สภาวิศวกร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสมาชิกให้เข้าร่วมการอบรมผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงให้ความช่วยเหลือ เเนะนำ เผยเเพร่และให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน คณาจารย์และสาขาที่สนใจดำเนินโครงการ สามารถสอบถามและดาวน์โหลดรายละเอียดตามเอกสารนี้ รายละเอียดโครงการ : Download ได้ที่นี่  

สภาวิศวกร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสมาชิกให้เข้าร่วมการอบรมผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงให้ความช่วยเหลือ เเนะนำ เผยเเพร่และให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน คณาจารย์และสาขาที่สนใจดำเนินโครงการ สามารถสอบถามและดาวน์โหลดรายละเอียดตามเอกสารนี้

รายละเอียดโครงการ : Download ได้ที่นี่

 

About k2mse