ขอแจ้งรายชื่อตำบลที่ได้รับอนุมัติดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

ขอเเจ้งตำบลที่ได้รับอนุมัติดำเนินโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายชื่อตำบลที่คณะวิศวกรรมศาสตร์รับผิดชอบและเเจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จำนวน 27 ตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ สามารถ Donwload รายละเอียดโครงการที่ได้กาารอนุมัติ ตามเอกสารด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด : ไฟล์ PDF หนังสืออนุมัติดำเนินโครงการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

About k2mse