โครงการการพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ณ กลุ่มผู้ปลูกกาแฟ จังหวัดเลย

โครงการการพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ณ กลุ่มผู้ปลูกกาแฟ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผู้ปลูกกาแฟ บ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

โครงการการพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ณ กลุ่มผู้ปลูกกาแฟ จังหวัดเลย

ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผู้ปลูกกาแฟ บ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

About k2mse